Thư viện văn bản, nghị định xin cấp phép xây dựng và thiết kế quy hoạch

Tải về các văn bản, nghị định pháp luật liên quan đến việc xin cấp phép xây dựng và thiết kế quy hoạch,...

VĂN BẢN, NGHỊ ĐỊNH PHÁP LUẬT XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG & THIẾT KẾ QUY HOẠCH

Stt Tóm tắt Tải về
01

Công văn số 2169/SXD-CPXD ngày 05/02/2016 của Sở Xây dựng Về báo cáo kết quả rà soát và xử lý các dự án đã được cấp phép xây dựng nhưng chậm triển khai thực hiện trên địa bàn khu trung tâm Thành phố

02

Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp phép xây dựng

CTY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG Xuyên Trường

Website: xinphepxaydung.info

ĐC: 249/32 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM

CALL: 0903.848.641
ZALO: 0903.848.641